Offentlighet och sekretess - Arboga kommun

3827

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Norstedts Juridik

I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand? 4 mar, 2021 1; Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling? 19 feb, 2021 1; Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Inom socialtjänsten och skolan finns en strängare sekretess, som innebär att det mesta som rör socialtjänstens klienter och skolans elever är sekretessbelagt.

Offentlighet och sekretess

  1. Oil price opec
  2. Siri derkert målningar
  3. Manpower employees
  4. Seb swish barn
  5. Lattjo are
  6. T3 fakturaavgift
  7. Nordglass kraków
  8. Nordstan karta butiker

Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Offentlighet och sekretess Vt 2015 T6 - Lars Bejstam 8 SEKRETESS Bestämmelse om sekretess är undantag till den grundlagsskyddade yttrande‐och informationsfriheten i RF och i TF. Undantag ska ”noga angivas” i offentlighets‐ och sekretesslagen eller någon annan lag som den lagen hänvisar till. Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Offentlighet och sekretess Lyssna Skriv ut.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Öka dina kunskaper om OSL på denna utbildning. Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  Här kan du läsa om hur Svenska ESF-rådet behandlar offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

Läs mer här. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789139114161 Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om … offentlighets- och sekretesslagen; offentlighets-principen; parter; personliga fÖrhÅllanden; exempel 9. personligt besÖk; postÖppning; potentiella handlingar; samtycke; exempel 10. samverkan; sekretess; service; sjÄlvstÄndiga enheter; skada; exempel 11. skyddade personuppgifter, sekretessmarkering; skyndsamt; snapchat; sÄkerhetskopior; sÄkerhetsÅtgÄrder; exempel 12. tolkar Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist* 1 Inledning Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent.

2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. Enstaka exemplar kan beställas hos Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Offentlighet och sekretess Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet.
Tillfälligt bygglov pbl

Offentlighet och sekretess

häftad, 2010. Skickas inom 2-5 vardagar. Beställ boken Offentlighet och sekretess av Stefan Zetterström (ISBN 9789147095483) hos Adlibris Finland. Offentlighet och sekretess.

Inom den offentliga sektorn blir vi ofta utsatta för granskning av medborgare och massmedia. Tyvärr är  Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer; 22 kap. Sekretess till skydd för enskild  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.
Laddplats truck

mats sjöholm västerås
mikael persson enduro
scania aktie namn
marguerite duras the war
om iransk kultur

Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter .


Textil industri
gravitational ripples stockholm

Handlingsoffentlighet och sekretess - Digitalt - Studentlitteratur

RF, TF, YGL, riksdagsordningen, rättegångsbalken, socialtjänstlagen m.fl.

Offentlighet och sekretess - Klippans kommun

14 Sep 2016 08:133.43 K. c_10. Read more.

häftad, 2010. Skickas inom 2-5 vardagar. Beställ boken Offentlighet och sekretess av Stefan Zetterström (ISBN 9789147095483) hos Adlibris Finland. Offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Insynen i offentlig verksamhet brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet är att  Den inre sekretessen är i stället oreglerad och kan sägas ta sikte på uppgifter som finns och sprids inom en myndighet.