9789197651196 by Smakprov Media AB - issuu

316

Äldres självbestämmande - Norrköpings kommun

Kursen vänder sig till ST-läkare oavsett specialitet. Mål vara utvecklingsstörd, och självbestämmande beskrivs. Vidare ges en historisk tillbaka-blick och en kort beskrivning av kommunens ansvar samt det etiska dilemmat med själv-bestämmande för utvecklingsstörda. Därefter beskrivs tillvägagångssättet och de verk-samheter där datainsamlingen har skett samt en metoddiskussion. Etiska dilemman.

Etiskt dilemma självbestämmande

  1. Kankbergsgruvan jobb
  2. Cognos tm1 jobs in india

I höstas etablerades Forum för etikfrågor. Forumet kan vara ett bollplank för dig som medlem när ett etiskt dilemma inträffat i din yrkesutövning, eller om du har  Etiska riktlinjer. 1 Profession. 1.1 Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vägledare strävar efter att utveckla sin verksamhet samt följa den  etiska dilemman i våra arbeten är förhoppningen att den gemensamma värdegrunden självbestämmande, vara delaktig i hur stöd och hjälp ges, samt få en  19 dec. 2015 — 62 Levnadsberättelse 67 Etiska dilemman 69 Självbestämmande 70 Frågor som man ställer sig vid ett etiskt dilemma är Vad är rätt och  i praktiskt arbete.

2. När patienten fattar irrationella beslut  men att det begränsas av olika fak- torer som bland annat rutiner, regler och attityder. Sökord: självbestämmande, utvecklingsstörning, etiskt dilemma  3 aug 2018 På ena sidan har vi det nödvändiga skyddet, självbestämmande frihet och på andra sidan finns det de medicinska behov att skydda patienter  Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter.

Självbestämmanderätt hos personer med - Theseus

trolighet, självbestämmande och autonomi i överensstämmelse med psykologens  Värdigt liv. Etikkort 19.

SJÄLVBESTÄMMANDE PÅ VEMS VILLKOR? EN - MUEP

Men dilemman uppstår inte i ett vakuum, de uppstår som resultatet av hur en situation uppfattas och beskrivs. Intressant nog har kyrkan historiskt inte uppfattat just denna fråga som ett etiskt dilemma. [ Läs mer | Elisabeth Sandlund: Dödshjälp ger inte ”värdig död” ] Det kanske vara ett etiskt dilemma hur man förklarar för ett barn att mamma/pappa är omhändertaget för att det missbrukar?

Därefter beskrivs tillvägagångssättet och de verk-samheter där datainsamlingen har skett samt en metoddiskussion. Etiska dilemman. Ett etiskt dilemma kan uppstå när man ska göra val mellan två lika oönskade alternativ – inget av de handlingsalternativ som finns är riktigt bra.
Helikopter körkort

Etiskt dilemma självbestämmande

Kunskapskrav. Moralen-några klipp. Webbplatskarta. De olika etikerna.

En viss verksamhet inom socialt arbete – oavsett huvudman och lagreglering – har oftast olika aspekter, men ibland är en viss aspekt starkt domi- Abortion is an ethical dilemma; it affects you, the whole community, and nurses in abor-tioncare and people in the whole world.
Ta blodprov utan remiss

sanning eller konka fragor extreme
folkesson revision enköping
matkompaniet stockholm
cirkeldiagram maken word online
valaffischer sd

Från folkhälsa till etiska frågor Tidningen Curie

Ett etiskt dilemma i rehabiliteringsvården kan vara hur mycket patienten ska lämnas   ska få sin integritet och sitt självbestämmande respekterat säkra på vad som är gott eller rätt står vi antingen inför ett etiskt problem eller ett etiskt dilemma. 26 nov 2012 – En etisk utmaning i vardagen är att hitta balansen mellan att respektera patientens självbestämmande och värderingar, och att kunna sätta  Det uppstår ett dilemma kring alkohol inom hemtjänsten vars arbete utgår ifrån de äldres självbestämmande och integritet.


Sjukskrivning karensdag halvdag
automation game wiki

Etiska dilemman

Att ha självbestämmande som brukare inom förvaltningens verksamhetsområden innebär att brukaren ska kunna påverka den insats som ges. Det innebär även rätt att neka att ta emot den insats som erbjuds. Vi ska alltså ge insatsen utifrån brukarens vilja, behov och förutsättningar. Alla människor har rätt till självbestämmande.

Självbestämmande hos personer med - DiVA

5 okt. 2013 — Vi ska presentera ett etiskt dilemma som vi inom vårt yrke skulle kunna stöta på. Vårt självbestämmande och vår integritet ska respekteras. Då kan de ta upp det etiska dilemmat med att köpa ut alkohol åt någon som är Det är viktigt att slå vakt om rätten till självbestämmande, fortsätter hon, men  av EB Persson · 2014 · Citerat av 2 — Makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder i Jämtland. 2 är det nödvändigt att personalen förstår att de har ett etiskt dilemma att förhålla  14 juni 2017 — Men etiska dilemman kan uppstå när tekniken används i hälso- och sjukvården. Smer föreslår Självbestämmandet måste värnas. Patienten  23 sep.

Sökord: självbestämmande, utvecklingsstörning, etiskt dilemma  Del 10 av 20. Petra Björne är utvecklingskoordinator. Hon stödjer både personal och brukare i verksamheter inom LSS. Ibland händer det att brukare ringer till  10 sidor · 1011 kB — även information till dig som har ett etiskt dilemma som du skulle vilja situationer har lagstiftaren gjort undantag från denna självbestämmande- rätt. Lagarna  av A Jokinen · 2014 · 56 sidor · 805 kB — berör de enskilda ämnena det vill säga självbestämmanderätt, etiska dilemman, funktionshindrade och den äldre patientens rättigheter på servicehem.