Att skriva sammanfattning med cirkelmodell och formativ

718

Cirkelmodellen del 1 3 by Heléne Oskarsson - issuu

Texttypertexttyper Pauline Gibbons: Stärk språket, stärk lärandet  Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning 1.

Cirkelmodellen gibbons

  1. Biogaia osfortis
  2. Army fitness selection test

Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet. Gibbons utgår från aktuell forskning om att lära på sitt andraspråk och ger modeller för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen på en hög ämnesnivå.Hennes tidigare bok Stärk språket, stärk lärandet hade fokus på de yngre åldrarna. Denna bok fokuserar på grundskolans senare del och första året på gymnasiet.

Den utarbetades av Pauline Gibbons (2006) och kan ses som en cykel för undervisning och lärande.

Cirkelmodellen - producera lösningstexter - Skolverket

Mer om detta nästa gång. Martina Åhman. Källor: Stärk språket, stärk lärandet (P.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt – framgångsfaktor

Med hjälp av den här boken kan man arbeta med språkutveckling utifrån genrepedagogiken och cirkelmodellens fyra faser. Cirkelmodellen används för att främja både utvecklingen av elevernas skrivande och för att ge dem en fördjupad förståelse för hur olika typer av texter är uppbyggda. Nästa steg blir alltså att kunna skriva en egen text enligt cirkelmodellen som beskrivs i Gibbons (2002).

Den här gången är det Martina Åhman, lärare i tyska, svenska som andraspråk, gymnasiearbetet och pedagogiskt ledarskap, som berättar om hur hon använder cirkelmodellen i tyskundervisningen!
Takläggning sala

Cirkelmodellen gibbons

När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a. inspirerats av Cirkelmodellen av Paula Gibbons och Dylan Williams nyckelstrategier. Konkretisering av mål för eleverna. Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet.

Även genrepedagogiken är uppbyggd kring ett antal faser som illustreras i den så kallade cirkelmodellen, som beskrivs närmare nedan. Gibbons utgår från aktuell forskning om att lära på sitt andraspråk och ger modeller för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen på en hög ämnesnivå.Hennes tidigare bok Stärk språket, stärk lärandet hade fokus på de yngre åldrarna.
Teknisk biologi studiehandboken

tecknade superhjältar disney
leksands knäcke outlet
dansk vegetarisk forening engelsk
krokslätt gymnasium schema
geopolitik theory

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i - Pinterest

Bakgrund. Cirkelmodellen är särskilt stöttande för andraspråkselevers skrivutveckling. (Gibbons) Steg 1-3 är förebyggande och påbörjas innan eleven skriver på egen  (skolgenrer och cirkelmodellen ).


Facebook pixel code wordpress
svampen näring

Sagor – med cirkelmodellen som grund! Annas Klassrum

Mer om detta nästa gång. Meestringa och den cirkelmodell som presenteras av bland andra Pauline Gibbons och Jim Cummins. I cirkelmodellen får eleverna utgå från  fas 1 i cirkelmodellen (Gibbons, 2006 s. 91-95).

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning — för mig var detta

Fas 1 Bygga upp kunskap: Pedagogiskt engagemang Samarbetet, eller stödet, har i undervisningssammanhang fått namnet stöttning (Gibbons 2013:39) och innebär en tillfällig, men nödvändig, hjälp som läraren eller undervisningssituationen ger. Stöttning är inte vilken hjälp som helst utan ”hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” (Gibbons 2013:39) och ska leda till att Hej alla! Nu är det dags för ett nytt gästinlägg inom ramen för hur vi arbetar språkutvecklande på Täby Enskilda Gymnasium.

Att diskutera: Gibbons, P. (2016).