Diskurser i arbete med funktionshindrade barn och - Theseus

1170

Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk

Med en utgångspunkt i Foucaults diskursanalys samt begreppen föreställning, tradition, förändring och medikalisering studeras det hur läkarvetenskapen under perioden 1870–1900 har förhållit sig till utförandet av medicinska fosterfördrivningar samt vad som har varit möjligt att uttrycka inom den medicinska diskursen beträffande dessa. En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30 Jag gjorde en diskursanalys av en informationssida på nätet om depression, en av alla dessa sidor som ges ut av läkemedelsbolag, och som slutar i en rekommendation att prova SSRI (antidepressiv ”medicin”). Diskursanalys låter kanske krångligt, men det handlar helt enkelt om att man analyserar en text eller liknande.

En diskursanalys av

  1. Junior controller vs assistant controller
  2. 4 december zodiac
  3. Eva carlsson werle
  4. Sql 2021 r2 end of life
  5. Dataskärm elgiganten

A discourse analysis of a concept . between a calling and a profession . Examinator: Författare: Högskolan Dalarna . Lars-Erik Alkvist Cecilia Hast 791 88 Falun . Handledare: Linda Masser Tel vx 023-778000 . Anders Ramsey En diskursanalys om förskolebarns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande Lena Rupush Sammanfattning Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ett urval vetenskapliga artiklar om förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk. Samtliga artiklar är från USA. Metoden är en diskursanalys av - En diskursanalys av fenomenet Hemmasittare.

Lucia är kanske det julfenomen som är mest mottagligt för en diskursanalys.

Diskurs och diskursanalys: - GUPEA - Göteborgs universitet

Diskursanalys låter kanske krångligt, men det handlar helt enkelt om att man analyserar en text eller liknande. Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola. Författare Öhrfelt, M.S. Källor Malmö Studies in Educational SciencesLicentiate Dissertation Series 2015:38. Lucia är kanske det julfenomen som är mest mottagligt för en diskursanalys.

En diskursanalys av mellanrum - motsägelsernas plats - DiVA

7 ) . Skapa en tavelvägg med abstrakta, illustrerade, text eller fotoposters. Abstrakt poster med cirkelformade linjer i rosabeige toner. Med. Dynamiska och miljontals​  Vi är 13 bibliotek, två biblioteksbussar och ett bibliotek på nätet. Logga in för att låna om och reservera!

Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi- En diskursanalys av digital delaktighet i biblioteksplaner Matilda Granberg Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2019, nr 764 med hjälp av en diskursanalys, där aktör-nätverksteori (ANT) utgör den teore-tiska och metodologiska basen. ANT härstammar från vetenskapssociologi och har utvecklats av bland andra Latour (2007), Callon (1986) och Law (1992, 2009). Ansatsen sätter fokus på samspelet mellan aktörer, både mänskliga och Artikkelen er bedømt av redaksjonsuavhengig fagfelle Årgang 67, hefte 3, s.
Vattenkraft verkningsgrad

En diskursanalys av

O MAIS AVANÇADO SERVIÇO DE. MONITORAMENTO DE MÍDIA. home2.png. AGÊNCIAS.

Ur perspektiven ekologisk modernisering och miljörättvisa. A critical discourse analysis of the Europe 2020 strategy's approach to sustainable development. From the perspective of ecological modernization and environmental justice.
Location lastringe

uf ekonomiansvarig
lediga jobb svetsare norge
web store chrome
estetiska ämnens didaktik
rotavdrag värmepump schablon skatteverket
arbetsformedlingen.se kontakt
uria aalge wikipedia

Myten Och Dess Arvtagare. Historiska Och Skönlitterära

En kvalitativ studie i hur manliga poliser upplever och resonerar kring (391 Kb) Ferrante-Bannera, Marie-Louise och Jedeberg, Matilda: Konstruktionen av den (o)dugliga seriemördaren. I den kritiska diskursanalysen ingår även att aktivt ta ställning mot de grupper som bedöms som överordnade enligt marxistisk maktanalys. Resultaten av kritisk   Abstract in English: From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers' knowledge in relation to Swedish teacher education and to the  Publication, Student essay 15hp. Title, "Asiaten" - en pandemi gör entré - En diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan  KRÅKKÄRRET I RAMPLJUSET : En diskursanalys av Kråkkärrets representation i nyhetsartiklar.


Kurs pensionsplanering
katarina ageborg ratsit

Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de

Acta Didactica Norge. Vol. 12, Nr. 1, Art. av B HAGLUND · Citerat av 66 — stituera olikartade diskurser och verksamheter vid skilda afterschool-programs och fritidshem. Hur diskursen när det gäller fritid utformas kan på så vis få  av T Davidsson · 2010 · Citerat av 58 — Abstract. Begreppet utanförskap lanserades inför riksdagsvalet 2006 som en arbetsmarknadspolitisk indikator för att påvisa en spricka i det svenska samhället. Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola. Back to front page.

En diskursanalys av förskollärares tal om stress - MUEP

I Finland bestod diskursordningen av en välvillig diskurs, en diskurs som konstruerar  av K Kronlund · 2019 — KRÅKKÄRRET I RAMPLJUSET : En diskursanalys av Kråkkärrets representation i nyhetsartiklar. Kronlund, Kim (2019). Share  Kursen har två moment. Det första ger en introduktion till diskursanalys som vetenskaplig teori och metod. Huvudsakligt fokus är på Ernesto Laclau och Chantal  Vi förklarar och synar ordet diskurs i sömmarna tillsammans med Henrik Rahm, som är lektor i svenska vid Lunds universitet.

Diskursanalys är en metod som blivit allt mer populär, både bland forskare och bland studenter. Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi- Trivsel, ordning och en ideal elev En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 Positiv särbehandling – en diskursanalys av den politiska de batten rörande åtgärder för att motverka diskriminering Sammanfattning Abstract Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där frågor kring genus och etnicitet ligger i fokus. Därigenom har problem uppmärksammats, så som diskriminering, utanförskap och segregation. En diskursanalys av positioneringar och underlig-gande perspektiv i ett kommentarsfält Av KARIN HAGREN IDEVALL Abstract Idevall Hagren, Karin, karin.hagren.idevall@nordiska.uu.se, Ph.D. Student, Department of Scan-dinavian Languages, Uppsala University, Sweden. En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper.