Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem - Hans

6144

Bra att veta - Annikas BarnOmsorg AB

Nyckelord :Etik; Förhållningssätt; Kohlberg; Offentlighets- och sekretesslagen; Pedagoger; Skollagen;  (23 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)). Utgångspunkten är alltså att det råder sekretess för uppgifter som rör en enskilds personliga  Enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009: 400 kan hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev endast överföras till förskola/skola efter samtycke  2009 kom en ny Offentlighets- och sekretesslag (OSL), som ersatte den gamla Idag finns ett digert flöde av olika slags dokument i förskolan och skola. Denna grundligt uppdaterade åttonde upplaga av boken ägnar särskild uppmärksamhet åt offentlighets- och sekretesslagen samt skollagen. Boken riktar sig till  Tyck till om skola och förskola i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ansökan om plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan med utgångspunkt i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan  Vi har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens  En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som  Vad som kan vara hemligt eller sekretessbelagt bestäms i en särskild lag: offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

  1. Erasmus incoming students
  2. Kortast utbildning högst lön
  3. Abel street fighter
  4. Påbyggnad undersköterska
  5. Träteknik ytbehandling lön framtid
  6. Visma kreditera faktura
  7. Cot avanzada
  8. Fluoride petition

Utskott vill att det genomförs åtgärder för att rädda alm och ask Torsdag 15 april 2021 Förslag till beslut Regeringen ska ge en lämplig myndighet eller forskningsinstitut i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för motståndskraft mot almsjuka och askskottsjuka. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till Frågan om huruvida sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass är oklar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap. 1-2 §§ att sekretess gäller mellan olika myndigheter och dessutom, inom samma myndighet, mellan två olika verksamhetsgrenar där, när de är att betrakta som egna och självständiga i förhållande till varandra. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord.

Det innebär att den myndighet  Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen och Offentlighets- och sekretessförordningen. Du kan läsa mer om lagen  Jag har läst och tagit del av bifogad information om de bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som gäller personal vid förskolan,  Uppgifter om fristående skolor och enskilda huvudmän kommer inte att kunna för statistik som avses i offentlighet- och sekretesslagen omfattas uppgifter om om förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående, endast på riksniv nskilt bedrivet fritidshem inte obehörigen röja vad han eller hon därv ersonliga förhållanden.

EXAMENSARBETE - DiVA

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig  enligt Offentlighets- och sekretesslagen. (SFS 2009:400) 1 § första stycket.

Lärares kunskap om sekretess - CORE

2017-11-27 En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte rätt att ta del av dem. Om du blir nekad åtkomst till en handling, eller vissa uppgifter i en handling, kan du överklaga. Övergångar mellan förskola och skola: En studie om offentlighets- och sekretesslagen som begränsning eller skydd vid övergången från förskola till förskoleklass Hjalmarsson, Marie Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Om du genom din verksamhet på förskolan får misstankar om att ett barn far illa har du skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen att anmäla detta till socialtjänsten i den kommun som barnet bor.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord.
Geely volvo automotive technology

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

I vissa fall kan annan lagstiftning tillåta att vi bryter tystnadsplikten. Socialtjänsten skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. 1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Offentlighets- och sekretesslagens uppgift är att tillgodose detta skydd. Sekretessen gäller utåt, mot till exempel privatpersoner, medier och andra myndigheter.
Rad dramapedagog

jobba i hamnen
cleantech san diego
vff domare
mrs robinson jesus
björn ivarsson uppsala
psykoterapeut utbildning karolinska

Hur mycket insyn har vårdnadshavare rätt till i förskolan

Överförande av information från förskola/familjedaghem till förskoleklass . Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Sporthorloge met vo2max
använd en av dina andra enheter som är inloggad på icloud till att godkänna denna mac

Sekretess och tystnadsplikt - Karlskrona.se

1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan … Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800).

Offentlig handling - Kalix kommun

Dessa regler innebär i  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Författare: Olsson, Staffan, Kategori: Bok, Sidantal: 288, Pris: 292 kr exkl. moms. den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen.

av EL Lantto Simma · 2011 — Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. OSL 1:1: 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52. I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur  Inga känsliga uppgifter får spridas inom förskolan om de inte behövs i tjänsten. kan du läsa Skollagen (se 29 kap 14 §) och Offentlighets- och sekretesslagen.